Missio, visio ja arvot

"Semmoiseksi kuin kansa kasvatetaan, semmoinen se on". Näin totesi Lucina Hagman perustaessaan Marttaliiton vuonna 1899. Kansan sivistäminen alkoi kodista ja naisista. Nykyisin Marttaliitto toimii kaikille avoimena kotitalousneuvontajärjestönä, jossa martta voi toimia ja vaikuttaa.

 

Missiomme on kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja

arjen hallinta

 

Visiomme on, että Marttajärjestö on jäsenmäärältään kasvava ja  ajassa elävä kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea.Järjestö on näkyvä vaikuttaja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Mottomme on: Martoissa on arjen mahdollisuus

 

Arvomme:

 

Avoimuus

Rohkeasti oma itsensä

Valintoja kestävään arkeen

Onnistumisen ja oppimisen iloa

Tehdään yhdessä

 

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö antaa jäsenilleen taitoja ja valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Järjestöön kuuluu yli 45 000 jäsentä,

1 200 marttayhdistystä ja 16 piiriä, joissa ammattitutkinnon suorittaneet kotitalous- ja puutarhaneuvojat järjestävät kursseja ja opetusta. Keskusjärjestönä on Marttaliitto, jonka toiminnanjohtajana on Marianne Heikkilä ja puheenjohtajana Sirpa Pietikäinen.

 

Lupaus: Parannamme kotien ja perheiden arkea ja hyvinvointia monipuolisella ja laadukkaalla neuvonnalla, vaikutamme yhteiskunnallisesti sekä ehkäisemme syrjäytymistä

 

Marttaliiton toiminnan sisällöt

 

Kotitalousneuvonta: ruoka ja ravitsemus, kodin talous ja kuluttaja-asiat, kodinhoito, kotipuutarha, ympäristö ja kestävä kehitys

 

Järjestötoiminta: vaikuttaminen, vapaaehtoistoiminta, käden taidot ja itse tekeminen

 

Kehitysyhteistyö: naisten ja perheiden osallisuuden, toimeentulon ja oikeuksien vahvistaminen kotitalousneuvonnalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucina Hagman
Marttaliiton ensimmäinen vuosikertomus vuonna 1900
Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä
Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen